Teen eläinavusteista valmennusta (Solution Focused Animal Assisted Therapy) pääkaupunkiseudulla, pääasiassa Sipoon Västerskogissa. Eläintyöparina minulla on tällä hetkellä mm. yhteistyökumppanieni hevoset ja ponit sekä oma koira. Heihin voit tutustua paremmin "eläimet"-linkin takaa.


Luonto ja luonnoneläimet ovat minulle myös tärkeä työskentely-ympäristö.


Otathan yhteyttä niin jutellaan lisää!____________________

Mitä on eläinavusteinen valmennus?

(Solution Focused Animal Assisted Therapy)


Eläinavusteinen toiminta on Suomessa uutta ja pitää sisällään ohjaus- tai valmennustilanteissa mukana pidettävän lemmikkieläimen, joka on keskeinen osa tapahtumaa. Eläinavusteinen valmennus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka tausta-ajatuksena on ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys, valmentautujan omien vahvuuksien sekä voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen eri elämänalueilla sekä itsetunnon ja positiivisen minäkuvan rakentaminen.

Eläinavusteisen valmennuksen keskeisimmät teemat ovat voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Ratkaisukeskeisesti asioita voi käsitellä tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ratkaisuideoissa sekä toivon herättämisessä.


Eläimellä ja ihmisellä on vuosituhansia kestävä yhteinen tarina ja kiinteä suhde toisiinsa. Eläimen ja ihmisen välille muotoutuva suhde on usein hyvin merkityksellinen ja eläimellä on todettu myönteisiä vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin sekä ihmisen emotionaalisiin ongelmiin.
Eläinavusteisen valmentajan toiminta rakentuu ratkaisukeskeisten työmenetelmien malleille ja taustateorioina ovat sosiaalinen konstruktionismi, biofilia, sosiaalisen tuen teoria, antrozoologia sekä ekopsykologia. ( ounas.fi)